jestes zainteresowany napisz mozemy udostępnic

dysk google z wykładami

niektore wykłady sa tez w toruńskiej bibliotece cyfrowej

 

Biuletyn KMDG, R. XVII (2019), nr 10 (587) 13.3.2019 Jarosław Guttmann - Lotnicy polegli w obronie Grudziądzkiego nieba


Biuletyn KMDG R. XVII (2019), nr 3 (580), Łukiewski P., Między Lotniczą a Warszawską ? od lotniska wojskowego do wzorcowego osiedla mieszkalnego


Nr 25 (563), Guttmann Jarosław, Lotnictwo w Grudziądzu, (12.09.2018 r.);


Nr 10 (463), Aleksander Laskowski, 85 lat modelarstwa lotniczego w Grudziądzu, (16.03.2016 r.);


07.11.2012 Odczyt Wojciecha M. Cetkowskiego Lotnisko w Grudziądzu w czasie II wojny świa­towej 1939-1945.


12.05.2010 Odczyt Tadeusza Rauchfleisza Ryszard Kaczorowski i Andrzeja Satkiewicza Lotni­cze systemy lądowania


23.05.2007 Spotkanie dyskusyjne Dzieje lotnictwa cywilnego w Grudziądzu. Referenci: Stefan Mądrzejewski Andrzej Satkiewicz Józef Sitarski Czesław Szachnitowski Andrzej Szynaka.


28.05.2003 Tadeusz Ruciński Historia lotnictwa w Grudziądzu.


04.06.2003 Tadeusz Ruciński Historia lotnictwa sportowego w Grudziądzu.


7 IX - Odczyt Romana Mechlińskiego"Dzieje Lotniczej Szkoły Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu"