12 grudnia zmarł generał Hermaszewski, na zawsze pozostanie w n.aszej pamięci